Privacyverklaring

Persoonsgegev ens die worden verwerkt

De Adviesraad Sociaal Domein Schouwen-Duiveland kan (persoons)gegevens over u verwerken, doordat u een beroep op ons doet en/of omdat u gegevens namens uzelf of namens een organisatie heeft verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website.

De Adviesraad Sociaal Domein Schouwen-Duiveland kan de volgende (persoons)gegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres

Waarom de Adviesraad Sociaal Domein Schouwen-Duiveland gegevens nodig heeft

De Adviesraad Sociaal Domein Schouwen-Duiveland verwerkt uw (persoons)gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan de Adviesraad uw (persoons)gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of een rechtshandeling om niet.

Hoe lang de Adviesraad Sociaal Domein Schouwen-Duiveland gegevens bewaart

De Adviesraad Sociaal Domein Schouwen-Duiveland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De Adviesraad Sociaal Domein Schouwen-Duiveland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sociaalsd.nl

De Adviesraad Sociaal Domein Schouwen-Duiveland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud